ΔΕΥΤΕΡΑ

Δευτέρα...χάλια

The Liar’s dictionary

27,00 

Δευτέρα...χάλια

Apeirogon

18,00 

Δευτέρα...χάλια

Our Woman in Moscow

28,00 

Δευτέρα...χάλια

The Book of lost names

17,00 

Δευτέρα...χάλια

Writers and lovers

27,00 

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Τετάρτη...βαρετά

Black wave

18,00 

Τετάρτη...βαρετά

Prisoners of Geography

18,00 

Τετάρτη...βαρετά

The Digital Doctor

22,00 

ΠΕΜΠΤΗ

Πέμπτη...σοβαρά

Billy Summers CD-Audio

45,50 

Πέμπτη...σοβαρά

Greenlights CD-Audio

29,50 

Πέμπτη...σοβαρά

The Maidens CD-Audio

39,50 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παρασκευή...επιτέλους!

The Passenger

24,50 

Παρασκευή...επιτέλους!

The great mistake

28,50 

Παρασκευή...επιτέλους!

Palace of the drowned

28,00 

Παρασκευή...επιτέλους!

The Overstory

19,00 

Παρασκευή...επιτέλους!

Catch the Rabbit

18,00 

ΣΑΒΒΑΤΟ

Σάββατο...με ενέργεια

Hawking

23,00 

Σάββατο...με ενέργεια

The inner life of animals

17,00 

Σάββατο...με ενέργεια

The tyranny of algorithms

16,00 

Σάββατο...με ενέργεια

Good boy

17,00 

Σάββατο...με ενέργεια

The first ten years

17,00 

ΚΥΡΙΑΚΗ

Κυριακή...χαλαρά

The Paladin: A spy novel

16,00 

Κυριακή...χαλαρά

The Road Trip

17,00 

Κυριακή...χαλαρά

Homeland Elegies

17,00 

Κυριακή...χαλαρά

Summer (Ali Smith)

17,00 

Κυριακή...χαλαρά

The Divorce

12,00